Systeemtherapie

Systeemtherapie is ook bekend als gezins- en relatietherapie.
Het kenmerk is dat mensen samen in behandeling gaan.
Als één van de leden van het systeem een probleem heeft, heeft het hele systeem daar last van. Omgekeerd kan het systeem behulpzaam zijn als één van de leden een probleem heeft.
Versterking van de onderlinge relaties en een gezond reactiepatroon dragen dan bij aan het afnemen van de klachten.
Vaak hebben iemands klachten te maken met problemen in de persoonlijke levenssfeer.
Een individuele behandeling is dan maar beperkt effectief. De cliënt verandert wel, maar bijv. de de gedragingen van de andere leden van het systeem blijven hetzelfde.
Systeemtherapie brengt deze in  beweging en werkt aan een hechte verbinding, waardoor duurzaam herstel van de klachten mogelijk wordt.

 Er is een Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie, de NVRG.
Deze heeft een site www.nvrg.nl
Er is een tab voor cliënten met schriftelijke informatie en met filmmateriaal.