Klacht

Klachten
Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met mij zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.
Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid van bemiddeling door de LVVP (Dit is de Landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen).
Zie voor meer informatie www.lvvp.info
Wanneer bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP en de klachtencommissie van het NIP (het Nederlands instituut van psychologen).
www.psynip.nl.
De klachtencommissie van de LVVP bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan, tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, getoetst aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten.
U kunt ook informatie vinden in de brochure “Klacht over de zorg, wat nu?” uitgegeven door De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Nadat de behandeling beëindigd is zal ik u een korte vragenlijst toesturen waarin u kunt aangeven wat u van de kwaliteit van de behandeling vond.
Ik stel het zeer op prijs als u deze korte vragenlijst ook daadwerkelijk invult en terugstuurt.