Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie

Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie is gericht op duurzame persoonlijkheidsverandering. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar wordt de algemene levensstandaard in termen van geluk en zingeving verhoogd. Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie is persoonsgericht en niet uitsluitend klacht- of symptoomgericht. Klachten worden gezien in samenhang met de gehele persoon, zijn situatie en achtergrond.
Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie helpt de cliënt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden te benutten en om te gaan met beperkingen, waardoor symptomen verdwijnen.

De vereniging voor persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie heeft een site www.vpep.nl
Daarop is een tab met cliënteninformatie. Er is ook voor u een folder geschreven en die kunt u downloaden.