Samenwerking

Samenwerking behoort tot de belangrijke kwaliteitscriteria voor goede hulpverlening.

Psychotherapiepraktijk Drs. A. Notermans heeft een samenwerkingsverband met de volgende partners
* Joep Roeffen, klinisch psycholoog
* Maries Roosen: gedragstherapeut
* Luisa von Essen: psychotherapeut
* Dirk Vandenberghe: psychiater. In voorkomende gevallen vindt psychiatrische consultatie plaats.

Psychotherapiepraktijk Drs. A. Notermans werkt tevens samen met
Psychiater Drs. R. Tillema
Psychotherapeut Drs. A. van Nunen
een samenwerkingsovereenkomst GGZ met huisartsenpraktijk: gezondheidscentrum Mercuur.
* Huisarts Dhr. F. van der Pluijm
* Huisarts Dhr. H. Scholberg
* Huisarts Mw. A. Commissaris
* Huisarts Dhr. T. Scheffers
* Praktijkondersteuner GGZ Mw. I. Vonsee
* Psychiater Drs. R. Tillema
* Psychotherapeut Drs. A. van Nunen

Psychotherapiepraktijk Drs. A. Notermans werkt ook samen met ELZ’ Achtse Barrier
de algemene gezondheidscentra van de Achtse Barrier:
* Gezondheidscentrum Achtse Barrier
* Medisch Centrum Artois

Psychotherapiepraktijk Drs. A. Notermans werkt samen met Medisch Centrum Boschdijk

Samenwerkingsverband voor Post Master Opleidingen
Psychotherapiepraktijk Drs. A. Notermans heeft ook een samenwerkingsverband met verschillende onafhankelijke instellingen voor geestelijke gezondheid en psychotherapiepraktijk. Dit voor het aanbieden van praktijkopleidingsplaatsen waarbij er opleidingsplaatsen zijn voor de post master opleiding tot GZ-psycholoog en tot psychotherapeut.
Tijdens de diagnostische fase en gedurende de behandeling van u, welke gedeeltelijk uitgevoerd wordt door een opleideling, kunnen 1 of meerdere leden van dit team betrokken worden. Dit gebeurt telkens in overleg met u en het wordt met u afgestemd.
Binnen dit samenwerkingsverband zijn de participerende leden binnen deze praktijk:
* Klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog en gecertificeerd supervisor Drs. A. Notermans
* Psychotherapeut Drs. L. Von Essen, GZ-psycholoog, psychotherapeut, supervisor
* Psychiater Drs. R. Tillema, voor psychiatrische diagnostiek en medicamenteuze ondersteuning
* Verpleegkundig specialist GGZ (MANP) R. Stals o.a. voor de continuering van de medicamenteuze behandeling
* McS klinische psychologie in opleiding tot GZ-psycholoog R.R.A.Tan. Met ingang van 1 september 2018 vervolgt de heer Tan zijn opleiding voor 4 dagen per week bij Buro T3.
* GZ-psycholoog Dhr. I. Akkaya, werkzaam binnen de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ