E-health

E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via een beveiligd internetsysteem.
Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld online behandelmodules.

Online behandelen: de client kan via zijn e-health dossier informatie ontvangen over zijn psychische problematiek. Ook kunnen er online oefeningen aangeboden worden en geselecteerde links voor verdere informatie. De informatie die de cliënt via e-health krijgt, kan helpen bij het verwerven van inzicht in het probleem en het kan helpen bij het oplossen van het probleem. Als de cliënt zeer complexe en langdurige problemen heeft, kan e-health ondersteunend zijn, maar psychotherapie is nodig om de problemen verder te behandelen.

e-Consult is mogelijk. Hiermee wordt een online vraag van een client aan een zorgverlener bedoeld. Dit gebeurt binnen een beveiligde omgeving.