Emotion Focused Therapy – for individuals

In Emotion Focused therapie staan uw emoties centraal. Deze therapie gaat ervan uit dat emoties belangrijk zijn omdat ze richting geven aan ons gedrag.
Ons natuurlijk emotioneel vermogen kan verstoord raken, bijvoorbeeld  door een trauma of doordat we emoties niet mogen voelen. Met hulp van de therapeut leert u om uw emoties te herkennen, te gebruiken en opnieuw te structureren. De therapeut zet daar gericht technieken voor in.
EFT is in principe geschikt voor iedereen die open staat voor psychologische behandeling, omdat de therapie wordt afgestemd op de persoon van de cliënt.

In EFT werkt de therapeut met de hele persoon, niet met een syndroom of een klacht, en geeft aandacht aan elke cliënt in zijn of haar uniekheid. De EFT aanpak is daarom eerst en vooral cliëntgericht/persoonsgericht.
Persoonlijkheidsverandering betekent voor EFT het (beter) leren benutten van en – waar nodig – herstructureren van emoties.
De primaire taak van de therapeut is de cliënt te stimuleren om bij zijn gevoelservaringen stil te staan.
Dit biedt de cliënt de mogelijkheid om nieuwe gevoelens tot zijn bewustzijn toe te laten, wat kan leiden tot nieuwe inzichten, een andere betekenisgeving en daarmee ander gedrag.
De therapeut helpt cliënten zich bewust te worden van en constructief en productief gebruik te maken van emoties.
Het basis idee achter EFT is dat emoties adaptief zijn, maar dat ze problematisch kunnen worden door bijvoorbeeld traumata of doordat mensen leren emoties te negeren of weg te stoppen.
In EFT leert de cliënt dat in plaats van het vermijden of controleren van emoties, emoties juist vertellen wat belangrijk is in een situatie en dat emoties waardevol zijn als gids. Emoties zijn richtinggevend. Ze helpen ons bij het vinden van welke acties gepast, helpend  en constructief zijn, wat onze diepe verlangens en behoeften zijn.
Voor de therapie betekent dit dat de therapeut de emoties van de cliënt kan gebruiken als een soort kompas, dat de cliënt en de therapeut leidt naar wat echt belangrijk is en wat de cliënt ermee moet  doen.
Een centraal principe voor de therapeut is steeds weer dat emotie toegang verleent tot wensen en behoeften van de cliënt, die steeds de bron zijn voor beweging, richting en actie. “Every feeling has a need, and every need has a direction for action”.