Crisis

Het is mogelijk dat u gedurende uw behandeling gevoelens ontwikkelt waar u extra hulp voor nodig heeft. Tijdens de behandeling besteden we aandacht aan de manier waarop u daarmee om kunt gaan.

Buiten uw afspraken kunt u in een crisissituatie binnen kantooruren contact opnemen met mij.

Als u buiten kantooruren hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost in uw woonplaats. De huisartsenpost kan u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of u doorverwijzen naar de Afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Vermeld daarbij het behandelplan en uw eventuele medicatie.

Voor Eindhoven is het adres:
Huisartsenpost
Michelangelolaan 2
Achterzijde van het Catharinaziekenhuis
telefoon 0900-8861

Openingstijden
De huisartsenpost is open van maandag tot en met vrijdag van ’s avonds 17.00 uur tot de ochtend erna 8.00 uur. In het weekeinde en bij feestdagen van zaterdagochtend 8.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur.

Mocht dit niet lukken dan neemt u, ook buiten kantooruren, contact met mij op.
Buiten uw afspraken kunt u in een crisissituatie binnen de kantooruren contact opnemen met ons.

Bij een levensbedreigende situatie belt u 112