Supervisie en leertherapie

In het kader van de opleiding tot GZ psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater is er de mogelijkheid om in te tekenen voor supervisie en of leertherapie. Verder is er de mogelijkheid voor supervisie in het kader van het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek van het NIP (BAPD).

Kosten voor supervisie en leertherapie
De kosten voor leertherapie en supervisie bedragen € 110,00 euro per klokuur: 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.