Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de webpagina:
iedere webpagina en alle formulieren op de website www.psychotherapienotermanseindhoven.nl.

de documenten:
alle documenten op de website www.psychotherapienotermanseindhoven.nl.

de uitgever:
Psychotherapiepraktijk Drs. A. Notermans
Verzetsheldenlaan 33
5626GJ Eindhoven

gebruik(en):
alle denkbare handelingen.

u:
de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina en/of documenten gebruikt.

de inhoud:
onder meer teksten, tabellen, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.

schade:
directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s en documenten. Door deze te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De inhoud is door de uitgever met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

De uitgever mag de webpagina´s en documenten naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) wijzigen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud berustend uitsluitend bij de uitgever en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uigever is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Overname van inhoud kan door de uitgever op verzoek worden toegestaan tegen een door de uitgever vast te stellen vergoeding.