Roos Stals

Roos StalsMijn ervaring in het samenwerken met mensen die een moeilijke jeugd hebben meegemaakt en problemen ervaren in hun volwassen leven en studies in de gezondheidszorg zijn hulpmiddelen om mensen met psychische problemen en de impact van die problemen op hun dagelijks leven te behandelen. De behandeling is individueel of vindt plaats in kleine groepsprogramma’s. Ik doe mijn best om te begrijpen wat uw probleem is en zoek samen met u naar de juiste behandeling.

Onderwijs

 • Shiatsu 1A en B (basisbehandeling, meridianen en hara diagnostiek) Internationale
  Shiatsu School, Westmalle.
 • Master Advanced Nurse Practice: Veropleegkundig specialist ggz bij GGZ VS
 •  Hoger beroepsgericht onderwijs Geavanceerde gezondheidszorgeducatie, Healthcare
  Innovation aan de Hogeschool Nijmegen
 • Hoger beroepsonderwijs. Groepsbehandeling met een sociaal pedagogisch
  perspectief aan de Sociale Academie in Eindhoven.
 • Middelbaar beroepsonderwijs een sociaal pedagogisch perspectief, aan de Sociale
  Academie in Eindhoven
 • Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg bij het State Psychiatric Institute
 • Caretaker bij Medical Center Geleen

Werkervaring

 • Eigenaar van Van Vast Roos Stals, behandeling van geestelijke gezondheid en shiatsu
 • Shiatsu-therapeut Cyclus 1
 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (vs ggz) bij een
  psychogeriatrisch behandelprogramma.
 • Plaatsvervangend opleider vs ggz
 • vs ggz in een centrum voor persoonlijkheidspathologie
 • vs ggz en projectleider voor een hersteltraject geestelijke gezondheidszorg voor
  mensen met ernstige, langdurige en complexe psychische problemen.
 • Clinical Casemanager, in een behandelingsprogramma voor mensen met ernstige
  persoonlijkheidsstoornissen.
 • Opleider vs ggz bij GGZ VS en GGzE.
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige in een parttime behandelprogramma voor
  vrouwen met trauma.
 • Senior Casemanager bij een programma voor mensen met ernstige psychische
  problemen
 • Docent RINO. Cursus Sociale en revalidatiepsychiatrie
 • GGZ Verpleegkundig mentor geestelijke gezondheidszorg in een instelling voor
  geestelijke gezondheidszorg
 • Senior GGZ-verpleegkundige bij een GGZ-instituut
 • Verpleegkundige geestelijke gezondheid bij een instituut voor geestelijke
  gezondheidszorg
 • Ziekenverzorgende in opleiding bij een zorginstelling
 • Voedingsassistente op een psychogeriatrische afdeling