Luisa von Essen

Luisa von EssenMijn naam is Luisa von Essen. Ik ben van Duits-Nederlandse afkomst, woon sinds 14 jaar in Nederland en ben 38 jaar oud.

Als psychotherapeut en Gezondheidszorg(Gz)-psycholoog werk ik in mijn eigen praktijk Psychotherapiepraktijk von Essen en ben daarnaast verbonden aan Psychotherapiepraktijk Anneke Notermans. Binnen haar praktijk werk ik als werkbegeleider van collega’s die in opleiding zijn voor Gz-psycholoog en/of Psychotherapeut. Met veel plezier oefen ik mijn beroep uit. Ik ben gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van persoonlijkheids- en relatieproblematiek en geef ik individuele psychoanalytische psychotherapie en partnerrelatie therapie Emotionally Focused Therapy.

Reeds behaalde opleidingen en deskundigheidsbevordering

 • universitaire Bachelor Psychologie (2007) aan de Universiteit Leiden en Masterstudie Psychologie (2008) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
 • overheidsregistratie voor het uitoefenen van het beroep Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut: deze dient de kwaliteitsbevordering en –bewaking op basis van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), www.bigregister.nl :
  de tweejarige post-master opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (2009-2010), BIG registernummer: 49914011725
 • de driejarige post-Gezondheidszorgpsycholoog opleiding tot Psychotherapeut (2011-2013),BIG registernummer: 69914011716

Inhoudelijke specialisatie

 • de driejarige post-psychotherapeutische opleiding tot Psychoanalytische Psychotherapeut (2013-2016) van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Psychoanalytische Psychotherapie, www.nvpp.nl
 • deskundigheidsbevordering middels regelmatige deelname aan conferenties, cursussen en workshops.
 • partnerrelatie therapie:
  • Emotionally Focused Therapy for Couples, www.eft.nl. Basis kwalificatie afgerond in 2017,
  • verdieping kwalificatie zal in 2018 afgerond zijn.

Werkervaring

 • werkervaringen opgedaan in de ambulante, (dag)klinische setting voor patiënten met ontwikkelings-, persoonlijkheids- en relatieproblematiek binnen de Generalistische Basis en Gespecialiseerde (psychoanalytische) GGZ.

samenvatting CV:

 • GGZ Drenthe:
  ontwikkelings- en persoonlijkheidsproblematiek
 • Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI) in Utrecht en Amsterdam:
  persoonlijkheidsproblematiek
 • GGZ Eindhoven:
  ambulante en (dag)klinische setting, o.a. De Wende: persoonlijkheidsproblematiek
 • GGZ Momentum in Veldhoven:
  ambulante en dagklinische setting, verslaving-, eet- en persoonlijkheidsproblematiek
 • Psychotherapiepraktijk von Essen in de ambulante setting in Eindhoven: persoonlijkheidsproblematiek

Voor meer informatie over de praktijk verwijs ik naar mijn website.

Mijn persoonlijke blik op het behandelen is het volgende: Het vertrekpunt en middel voor verandering ligt besloten in de relatie – met jezelf en de ander. De mens ervaar ik als complex en intrigerend in zijn drijfveren. Ik ben nieuwsgierig naar wat de mens beweegt. Hij/zij ervaart bij tijden zoveel problemen dat hij/zij niet meer in staat is om met enige afstand naar zichzelf, de ander en de interactie te kijken. Vanuit een groeiend vertrouwen ga ik samen met de cliënt(e) op zoek naar diens gevoelens, gedachten, fantasieën, verlangens en intenties om zo te helpen zichzelf te begrijpen en van daaruit meer zichzelf in het contact met de ander te worden.

Bovenstaande visie sluit aan bij de visie van Psychotherapiepraktijk Anneke Notermans. Handelend vanuit de professionele rol gaat het erom om naast de mens en diens dierbaren te staan in tijden van nood, belangstelling te tonen voor hun beleving en behoeften en een vertrouwensvolle therapeutische nabijheid op te bouwen en de behandeling hierop af te stemmen. Mede daardoor worden cliënten geholpen houvast in zichzelf en de ander te ontwikkelen en het ‘vertrouwde maar ontwrichtende oude’ los te laten.
Ik wil een bijdrage leven aan het uitdragen van die visie. Daarnaast spreken mij de voordelen aan van kleinschaligheid, zoals korte verwijs- en overleglijnen, het intensieve samenwerken, het werken en leren binnen multidisciplinaire teams en de verscheidenheid aan behandelgebieden en behandelintensiteiten.